Пропускане на връзки

Екипът на SAFER – Превенция на тормоза се събра във Флоренция

За първи път след облекчаването на КОВИД мерките в европейските страни, екипът на проекта SAFER – Социални компетенции и фундаментални права за превенция на тормоза – се събра на живо. Домакин на срещата на всички седем партньори в проекта бяха колегите от Джунти Психометрикс, (Флоренция, Италия).

През първата част на срещата обсъдихме изпълнените до момента дейности: разработения въпросник за учениците, който да установи тяхното отношение към насилието и тормоза, разработения план за качествено изпълнение на дейностите, методологията за оценка на резултатите от проекта. Обсъдихме и анализа на 24 добри практики за превенция интервенция на тормоза от 7 държави, в които се ползват няколко различни подхода. Сред практиките са използвани училищна програма за борба с тормоза, връстников подход, развиване на социално-емоционално умения, кампании за повишаване на осведомеността за борба с тормоза, създаване на положителен училищен климат, насърчаване на достойнството и уважение към всички, чрез участието на учениците в съвместна групова работа.

През втората част от срещата обсъдихме оставащите дейности и начинът, по който те трябва да се случат. След интензивна дискусия, взехме решение каква да бъде структурата на наръчниците и решихме да използваме в тях активни инструменти за установяване на позитивни взаимоотношения в общността и училището, и други образователни институции (формални и неформални). Целта на инструментите ще бъде да направят по-ефективни дейностите за превенция, защитата, смекчаване на последствията, реакция при тормоз и възстановяване, за да се повиши индивидуалната и колективна осведоменост за ефектите и въздействието на тормоза при учениците.

Какво предстои в най-скоро време в България?

Асоциация Родители започва активното си партньорство с трите български училища, проявили желание да се включат в усилията за намаляване на тормоза в училище – 26 СУ „Йордан Йовков“, София; Спортно училище „Васил Левски“, Пловдив и 107 ОУ „Хан Крум“, София. До края на учебната година ще разпространим въпросника свързан с нагласите към тормоза сред учениците на трите училища и ще можем да ползваме резултатите за летните ни дейности – изработване на материали за учители и родители. През новата учебна година ще започнем обучения на учители, работа с деца и родители и доста други интересни неща!

Тагове:
Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.