Пропускане на връзки

Дни на отворените врати в училище Дени Дидрò

На 15 и 22 януари 2022 г. Училище Дени Дидрò организира Дни на Отворените врати за родители на деца в подготвителен (5-6 годишни) и втори клас. По време на събитието посетителите ще могат да разгледат отблизо учебния комплекс и да зададат въпросите си към представителите на Училището. За избор на удобна дата и час е необходимо предварително да се попълни заявка за посещение.

Разположено на площ от 6000 кв. в гр. Банкя, Училище Дени Дидрò осигурява на децата спокойствието да играят, учат и творят сред чистия въздух и зеленината на Люлин планина.

Мисията на Училището е да възпитава любознателни, съзнателни и социално отговорни личности и граждани, които да станат достойни членове на обществото и да допринесат за неговото устойчиво развитие.

В Училището могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната националност, религия, етническа принадлежност, пол или умения. Децата не се явяват на тестове за училищна готовност или разговор с психолог.

Училище Дени Дидрò се отличава с иновативен начин на обучение, който дава трайни и задълбочени знания и развива компетентности, необходими през целия житейски път на човека.

По време на учебния процес децата наблюдават, изследват, анализират и сами достигат до отговорите и изводите, които търсят – като истински учени. Учителят е ментор, който стимулира любопитството, насърчава критичното мислене и организира дейности, които да обобщят знанията на учениците. Получени чрез този подход, т.нар. индуктивен подход, знанията са преживени, осмислени, остават трайно запомнени и могат да бъдат приложени отново.

Обучението е организирано по теми от различни области, които включват задължителното учебно съдържание, но не се ограничават с него.

Учебната програма е съставена от учебни часове с продължителност 60 минути, които осигуряват на учениците достатъчно време да навлязат в дълбочина на изучаваната материя и да се потопят в детайлите на знанието, да зададат своите въпроси, да изследват и да открият отговорите.

Важно място в програмата заемат заниманията по „Философия с деца”, които спомагат за възпитанието на балансирани и емоционално зрели хора, с ясна преценка за „добро” и „лошо”, способни да вземат самостоятелни решения и да стоят твърдо зад тях.

Задължителна част от обучението са редовните занимания по физическо възпитание и спорт, уроците по плуване и по танцово изкуство. Чрез тях се насърчава активният начин на живот и здравословните навици.

Преминавайки през различни дейности и теми, ученикът може да направи връзките между отделните науки, да усети себе си, да открие своите таланти и да ги развие.

Във все по-динамичен и променящ се свят на глобализация, технологии и наука, стремежът на обучението в Училище Дени Дидрò е децата да растат с любов към знанието, да останат отворени за учене през целия си живот. Да бъдат гъвкави и адаптивни към промените, да виждат голямата картина, да мислят глобално и стратегически. В бъдеще ще са ценни уменията за правилно управление на времето, работа в екип и аргументиране на солидни тези, които учениците ще придобият в Училище Дени Дидрò, прилагайки знанията си на практика чрез базирано на изследване и проекти обучение.

Посещението в Дните на Отворени врати на Училище Дени Дидрò ще позволи на всеки родител да направи своя мотивиран избор за бъдещото обучение на своето дете.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.