Пропускане на връзки

Детските ясли: Промяна в Наредба 26 от 08.07.2022 г.

През изминалата седмица влезе в сила една макар и малка,  много важна промяна към този момент, касаеща възможността в яслените групи да работят ежедневно с децата освен медицински сестри и педагози. За момента тази възможност се приема по-скоро като изключение, когато не могат да се намерят нужните медицински сестри, за да не се стига до закриване на групи при съществуващият недостиг на места в самостоятелните ясли и яслените групи към детските градини. Стъпката е наистина малка и все пак ние вярваме, че това отваряне на Министерство на здравеопазването е в посока на осъзнаване на истинската нужда от специалисти ранно детско развитие, които да не са медицински лица. Ранната детска грижа не е медицинско състояние или проблем. Да, децата на тази възраст както и на всяка друга се нуждаят от медицински грижи, но единствено и само тогава, когато имат здравословен проблем. Абсурд е за здрави деца, да се грижат медицински лица само защото са под 3 години. Децата на тази възраст освен бурни промени във физическото си развитие, преминават през етап на активно развитие на социални, емоционални и когнитивни умения. Тези умения не могат да се развиват от медицински специалисти, които имат друга опитност, приоритет и биха били цени с работата си в здравните заведения, където недостига на специалисти е също огромен.

Щастливи сме, че и ние като активна организация, работеща в името на най-добрия интерес на детето и семейството има своя принос в направената промяна. Още от миналата година подкрепяме Столична община в усилията и да настоява за промени в Наредба 26. Имахме срещи с министъра на образованието акад. Денков, за да го запознаем с проблема. Участвахме съвместно с други партньорски организации в дискусия между представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, Столична община, ДАЗД, неправителствени организации, директори на детски градини и специалисти ранно детско развитие.

Това е първата крачка и продължаваме да настояваме за цялостна промяна в политиката за предоставяне на услугата ранна детска грижа.

Ето какво е нужно да се промени:

– Подготовка на специалисти ранно детско развитие или педагози с профил ранно детско развитие, които да поемат изцяло грижата за децата в яслена възраст.

– Спешно създаване на програми за подготовка на такива специалисти, както и преквалификация на други специалисти, работещи в сферата на детското развитие. Тези програми е редно да включват здравословно развитие на детето, но да не са само с фокус здравна грижа и категорично не могат да бъдат поставени като задача единствено към Медицинските университети, както е предвидено в момента.

– Изработване на стандарт за качествена ранна детска грижа, който да включва задължителен броя специалисти ранно детско развитие, които да работят целодневно с децата. Това в други страни е приблизително един учител на 4-5 деца. При нас в момента са 1 медицинска сестра и 1 детегледачка за 20 деца в група.

Конкретното изменение на наредбата гласи следното:

„В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За времето на престой на децата в детската ясла обслужването им в една яслена група се осъществява от най-малко един медицински специалист по чл. 9, т. 1 и една детегледачка.“

  1. Създава се ал. 5:

„(5) По изключение от ал. 1, когато трайно не може да се осигури назначаването на медицински специалист по чл. 9, т. 1 за обслужване на децата в яслена група, за времето на престой на децата в детската ясла обслужването им в една яслена група може да се осъществява от най-малко един педагог, преминал обучение по теми от областта на ранното детско развитие, комплексната промоция на здраве и първа помощ, и една детегледачка. Изключението се прилага само при условие, че в детската ясла е назначен най-малко един медицински специалист по чл. 9, т. 1.“”

Пълният текст на направените промени в Наредба 26 може да намерите ТУК

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.