Пропускане на връзки

8 училища ще работят върху изграждане на силна връзка с родителите. Вижте как

Асоциация Родители започна работа в партньорство с фондация “Лъчезар Цоцорков” в 8 училища в страната с цел изграждане на устойчива програма за социално-емоционални умения в образователните институции и създаване на силна училищна общност с активно включване и участие на родителите.

Организацията се гордее с дългогодишен опит в областта на работата за установяване на силна връзка между училището и родителите и е провела десетки обучения на експертно ниво с такава насоченост. Това неслучайно е основна тема на Асоциация Родители. Ние вярваме, че връзката между образователните институции и родителя може да бъде ползотворна и пълноценна, ако и двете страни полагат усилия в тази посока. А това само по себе си е необходимо условие за развитието и благоденствието на децата.

Защо го правим?

Въпреки широкоразпространеното схващане, че между семейството и учителя цари недоверие и напрежение, всъщност и двете страни осъзнават и уважават отговорността на другата. Въз основа на обученията, които през годините провежда Асоциация Родители, на нашите наблюдения и впечатления, можем да кажем, че където учители и родители работят в синхрон, училищният климат се подобрява и образователният процес върви по-гладко. Ползотворното сътрудничество между родители и учители всъщност е най-добрият инструмент за създаване на благоприятна среда за децата, в която те да развиват знания и умения за цял живот, съобразени с техните таланти, интереси и предпочитания, да преодоляват проблеми и да минават леко през житейските ситуации.

Какво постигаме?

Когато родители и учители се подкрепят като партньори, това е най-вече в интерес на децата. Ако такива отношения са налице, децата се чувстват добре в училище, усещат се защитени и спокойни. Това на свой ред пък е предпоставка, за да напредват в обучението си и да развиват своите дарби и умения.

Доверието между двете страни се гради и когато те взаимодействат не само в случаи на проблем с детето, а и по хубави поводи.

Друг аспект от работата на Асоциация Родители е  развиването на училищната общност. Когато един екип е силен и сплотен, работата му върви много по-гладко. Когато има конкретна ситуация с някое дете, тя не бива да е отговорност само на неговия учител, общите усилия на целия училищен екип дават много по-добър резултат.

 Ето и какви са предимствата на едно училище да работи по програма на Асоциация Родители:

Училището успява да подреди и планира работата си с родителите, което води до предвидимост и разпределяне на усилията на училищния екип.

Повишава се доверието между родителите и училището.

Училището подобрява имиджа си в обществото и подобрява комуникацията си с широката общност.

Училищата получават експертна подкрепа, като идеи и насоки за действие.

Училищата получават помощ при справяне с кризисни ситуации.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.