Начало > ЗА НАС


Нашата мисия

Асоциация РОДИТЕЛИ е учредена на 19 юни 2001 г. като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Асоциация РОДИТЕЛИ е:

 • Член на ЕРА – Европейската родителска асоциация;
 • Член на работни групи към Националния съвет за закрила на детето;
 • Член на Обществения съвет за безопасен интернет;
 • Член на Консултативния съвет по образование към Столична община;
 • Член на Консултативния съвет „Децата на София”;

 

Нашата мисия е:

Да насърчим родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат.

 

Нашите основни цели са:

Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.

 

Ние постигаме целите си чрез:


Разработване, прилагане и разпространяване на регионални и национални политики за:

 • Утвърждаване на семейните ценности сред децата, формиране на отношение към доброволчеството и благотворителността;
 • Екологично възпитание на децата и развитие на чувство за уважение към природната среда;
 • Насърчаване на масовия детски спорт и заниманията с изкуство;
 • Съдействие за развитието на детското здравеопазване, спазване правата на детето като пациент, профилактика на детски заболявания;
 • Превенция на всички форми на насилие срещу деца;
 • Борба с порнографията, хазарта и противообществените прояви при децата;
 • Оказване на подкрепа за даровити деца;

 

Защита правата на детето, регламентирани в Конвенцията за правата на детето:

 • Популяризиране сред обществото на социалните и правните принципи, отнасящи се до закрилата и благоденствието на децата;
 • Утвърждаване на обществени ценности сред родителите, осъществяване на приемственост в ценностната система между родители и деца;
 • Оказване на обща и специализирана помощ на родителите при отглеждането и възпитанието на децата;
 • Подкрепа на родители в криза за реинтеграцията им в обществото, за възстановяване на родителски права и формиране на правилно отношение по въпроса за отглеждането и възпитанието на децата;
 • Подкрепа на самотни родители;
 • Подкрепа на многодетни семейства;
 • Родителски контрол върху образованието и обществен контрол върху институциите за настаняване на деца;
 • Подкрепа за утвърждаване на основното родителско право на информирано решение – избор в най-добрия интерес на детето.
 


Екип

 

Запознайте се с екипа на Асоциация Родители! Всеки от нас влага сърце, душа и разум в работата си, защото вярваме, че истинските промени започват от група единомишленици.

 

 

 

 

 

 

Прочети повече
 


Управителен съвет

Запознайте се с Управителния съвет на Асоциация Родители! Хора с идейно мислене и възгледи за бъдещето на семействата, децата и образованието.

 

 

Прочети повече
 


Общо събрание на Асоциация Родители 2008-2017

Тук можете да намерите годишните отчети на Асоциация Родители за периода 2008-2016 година.

 

 

 

 

 

 

Прочети повече