Начало > СТАТИИ > КАКВО ПОКАЗВАТ ОЦЕНКИТЕ?
КАКВО ПОКАЗВАТ ОЦЕНКИТЕ?

 

Децата стават много чувствителни към оценките и ако не им бъде обяснено, че това показва моментното състояние на знанията им, те приемат, че тези цифри оценяват самите тях. Това е сериозен риск детето да загуби мотивация. Ниските оценки не означават, че детето е оглупяло през няколкото месеца на лятната ваканция или пък че новите учители не са в състояние да преподават добре и да оценяват справедливо. Просто то преминава през период на адаптация и му е необходимо време, за да се успокои и преподреди разбърканите пластове на света си.

 

Какво можете да направите като родители?

 

· Напомняйте на детето да записва в тетрадката по съответния учебен предмет всичко, което изисква преподавателят – цветни моливи ли иска за схемите по “География и икономика” или пък флумастери, трябват ли му шаблони по география или атласът е достатъчен, кога е датата на следващия тест, как ще ги изпитва госпожата/господинът...

· Помолете преподавателите още на първата родителска среща да формулират ясни критерии за оценка на знанията на децата, както и какви са очакванията им от тях. Запишете си ги, а не разчитайте на паметта си и след това ги разкажете простичко на детето.

· Обяснете на детето положителната страна на това да има много преподаватели. Намирайте поводи, за да говорите за ползите от общуването с различни учители, от включването в различни методи на преподаване, от усвояването на различни „езици“ на представяне на учебния материал.

· Опитайте се заедно с детето да подредите изискванията на новите преподаватели, за да му свалите напрежението и притеснението.

· Не се отнасяйте към оценките лично. Достатъчно е, че детето се отнася към тях така. Потърсете заедно причината за ниската оценка – дали не разбира този материал, дали е било притеснено по време на теста (от какво и защо) или мислите му са се реели в новата игра на телефона на Пепи. Едва след като сте наясно с причината, заедно с детето намерете решение.

· Оценките също така не измерват и вашето справяне като родители. Това, че успехът на детето може да падне в пети клас, в никакъв случай не означава, че вие сте се провалили като родители или учителката по география има лошо отношение към вашето дете.

 

· Говорете с детето, но без упреци и обвинения. Обяснете му, че оценките показват доколко детето е овладяло материала в момента, а не изразяват нито личното отношение на учителите към него, нито дали самото то е ценно или не.