Начало > СТАТИИ > 5 НЕЩА, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА УВЕДОМИМ УЧИТЕЛЯ
5 НЕЩА, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА УВЕДОМИМ УЧИТЕЛЯ

 

Хронични заболявания, алергии и други здравословни проблеми: Дори и незначителни неразположения трябва да бъдат споделени, за да може да се реагира бързо в случай на усложнения. Учителите трябва да знаят за здравословния проблем на детето и да могат да реагират бързо.

Трудни теми: Всеки родител знае кои са силните и слаби страни на детето, в кои занимания от предучилищната група е показало най-ниски резултати. Ако знае това, учителят ще може да обърне специално внимание на слабите страни и да намери точния подход, за да помогне за напредъка на детето.

Семейни проблеми: Ако в семейството има загуба на близък, развод, болест или дори ново бебе, тези вълнения оказват влияние върху детската психика. Ако учителят знае за тези промени, той ще избере подходящ начин да помогне на детето да се справи с училищните задължения.


Чувствителни зони: Някои деца са стеснителни, други заекват или имат някакви страхове. Тази информация ще помогне на учителя  да намери индивидуален подход към детето и да предотврати потенциално уронване на неговото самочувствие.

Хобита и интереси: Ако учителят знае за извънкласните занимания на детето, той ще има възможност да доразвие неговите таланти и способности в дадената посока.