Начало > СТАТИИ > ДЖОБНИТЕ ПАРИ
ДЖОБНИТЕ ПАРИ

 

1. Обяснете на детето смисъла на джобните и правилата за използването им. Въведете правило за даване на пари назаем на съученик – например: Може да услужиш с до определена сума на свой съученик, за да си купи храна или за някаква друга нужда. Обяснете на детето разликата между нужда (например храна, когато си гладен) и желание (играчка или сладолед) и защо не е правилно да дава големи суми назаем.


2. Заедно с детето направете списък на вредните и забранените за купуване неща. Оставете го само да прави предложения за списъка, вие само му подсказвайте критериите. Така детето ще разбира смисъла на забраната и по-рядко ще я нарушава.


3. Първоначално давайте на детето джобни пари всеки ден, като постепенно увеличавате времето – два пъти в седмицата, един път в седмицата. Позволете на детето да изразходва джобните си пари по свой избор.

4. Избягвайте да му давате допълнително пари, ако е похарчило своите предварително. Ако все пак го направите, нека да е за сметка на парите за следващата седмица.


 

5. В никакъв случай не наказвайте детето за изгубени или откраднати джобни пари. То и без това преживява болезнено този „урок”.


Не на последно място - добре е да обсъдите темата за джобните пари с останалите родители. Ще е истински успех, ако постигнете обща позиция по отношение на размера им, като се възползвате от опита и препоръките на класния ръководител.