Начало > СТАТИИ > ЗАДАЧИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ НА ДЕТЕТО
ЗАДАЧИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ НА ДЕТЕТО

 

Водене и вземане от училище – водете го 15 минути преди началото на първия учебен час и го взимайте от училище навреме. Когато го вземате навреме, вие изграждате у него и умението за точност и отговорност към поетия ангажимент.

Извънкласни занимания (език, спорт, изкуство) –  започнете учебната година с по-ниска натовареност по отношение на извънкласните дейности и достатъчно време за игра. Не включвайте повече от две дейности, едната от които задължително да е спорт.

Подготовка на домашните – Помагайте, но никога не подготвяйте домашните вместо децата. В противен случай оценките в училище ще са ваши, а детето никога няма да се научи да се справя само.

Осигуряване на достатъчно време за сън имайте предвид, че за развитието на детето и отделянето на хормона на растежа са необходими поне 9 часа сън. Освен това има директна връзка между броя на часовете сън на детето и оценките му в училище. Дори 15 минути сън повече нощем може да доведат до повишаване на успеха на детето в училище от много добър в отличен, твърдят учени.

Домашните задължения всички домашни задължения трябва да имат своето място в седмичната програма, ако се налага – в по-облекчен вариант.