Начало > РЕСУРСИ > Наръчник за обучители „Превенция на виртуално и реално насилие“ – част 1
Наръчник за обучители „Превенция на виртуално и реално насилие“ – част 1

Наръчник за обучители  „Превенция на виртуално и реално насилие“ – част 1


Методическият наръчник е разработен с цел да бъде използван за обучение на обучители и водене на занятия в средните училища с учениците от 5 до 12 клас в рамките на курс за превенция на различните форми на реално и виртуално насилие. Предназначен е да се ползва от  учители и от други специалисти, пряко работещи с деца – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители.

 

Наръчникът съдържа 25 теми, сравняващи формите на насилие във физическия и виртуалния свят и базирани на различни интерактивни игри, стимулиране и модериране на дискусии между учениците. Целта е да бъдат изградени умения за предотвратяване и справяне с агресията и насилието, да бъдат запознати с принципите на ненасилствената комуникация и т.н.

 

Методиката и наръчникът са авторски продукт на българския Национален център за безопасен интернет, 2007-2008 г.

 

 

Как можете да го получите? Наръчникът не е достъпен свободно в интернет или по заявка, тъй като за прилагането на методиката е необходимо предварително обучение. При интерес можете да заявите желание за обучение на група между 10 и 25 човека. След преминаване на обучението ще получите Наръчника.