ПРИНЦИПИ НА НЕНАСИЛСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Ненасилствената комуникация е метод на общуване, основан на неутрално описание на събитията, вглеждане в своите чувства и чувствата на другите.